Wszystko o wyłącznikach nadprądowych

bezpiecznik c25

Wyłączniki nadprądowe podzielić możemy ze względu na kategoryzację w zakresie szybkości ich zadziałania, zależnie od natężenia prądu, który przez niego przepływa. Wystąpienie zwarcia w obwodzie wyzwala natychmiast wyłącznik nadprądowy, który jest niezależny od charakterystyki czasowo-prądowej. Najczęściej spotykane są wyłączniki nadprądowe jednofazowe, jednofazowe z zestykiem neutralnym, dwubiegunowe, trójbiegunowe, trójbiegunowe z zestykiem neutralnym lub czterobiegunowy. Zestyk neutralny jest oznakowany literą N i wyróżnia się tym, że przy załączaniu zawsze włącza się jako pierwszy i jako ostatni się wyłącza.

Podział wyłączników nadprądowych ze względu na charakterystykę czasowo-prądową, czyli wyłączenia

bezpiecznik c25

Podział tych bezpieczników opiera się na szybkości zadziałania wyłącznika w zależności od natężenia prądu, który przepływa przez niego. Są to bezpieczniki A, rzadko spotykane, o natychmiastowym działaniu, najpopularniejsze o charakterystyce B, bezpieczniki C, które stosuje się do zabezpieczania urządzeń o zwiększonych prądach rozruchowych, bezpieczniki o charakterystyce D, które mają typowo przemysłowe zastosowania.

Co to jest bezpiecznik c25?

Bezpieczniki c25 to jedne z najpopularniejszych wyłączników nadprądowych. Umieszcza się je przede wszystkim w mieszkaniach, albo w lokalach komercyjnych.
Bezpiecznik c25 to wyłącznik, który przeznaczony jest do sterowania, a także do zabezpieczania przed skutkami przeciążeń i zwarć w obwodach odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.